Jak postavit arduino robota

V článku si ukážeme jak si postavit robota. Co si pod pojmem „robot“ představit? Možností je celá řada – od autíčka, které ti jezdí po pokoji a nenarazí do zdi, až po automatickou linku vyrábějící nějaký výrobek.
My se v našem návodu zaměříme na stavbu robotické ruky, která ti bude přemisťovat věci z místa na místo.