Jak si udělat vlastní fotopast

Vytvoř si vlastní fotopast. Poradíme jaké součástky budeš na fotopast potřebovat. Kompletní návod si přečti v článku na blogu.
fotopast

Rozhodli jsme se postavit jednoduchou online fotopast, která na signál z PIR čidla pořídí fotku a tu následně pošle přes WiFi na Google disk. Snímky z této fotopasti budou tedy k dispozici ihned po pořízení a dostupné prakticky odkudkoli. Z toho vyplývá, že pro správné fungování je nutný signál WiFi a Google účet. Taková fotopast bude tedy vhodná k zabezpečení objektů, kde je tento signál dostupný.

Hardware který budeme potřebovat

Společnost LilyGo vyrábí zajímavé vývojové desky LILYGO® TTGO T-Camera ESP32 WROVER. Na desce je integrován dvoujádrový mikrokontroler ESP32-WROVER-B, 0,96“ I2C OLED displej s rozlišením 128×64, OV2640 2Mpx kamera, PIR senzor AS312, nabíjecí čip IP5306 pro možnost napájení z Li-Ion baterie a konektor pro připojení přídavných modulů komunikujících po sběrnici I2C. Obsahuje též USB-UART převodník pro datovou komunikaci a programování a dvě tlačítka – RESET a IO15(IO34), které lze využít ve vlastním programu. Modul existuje ve dvou variantách – s I2S mikrofonem a bez. Jinak se varianty liší jen vnitřním zapojením, rozložení součástek a konektorů je stejné.

Díky této desce kde máme prakticky vše v jednom nám zbývá vymyslet pouze napájení a zapouzdření do nějaké vhodné krabičky. Desku lze napájet buď z baterie, microUSB, nebo 5V na konektoru pro přídavné moduly. My v konečné konstrukci použijeme variantu s mikrofonem a napájení 5V z konektoru pro přídavné moduly, protože máme k dispozici trvalé napájení a nebudeme žádné přídavné moduly používat. Musíme ještě upozornit na trochu nepříjemný fakt u varianty s mikrofonem – tato varianta má z nějakého důvodu zapojeno PIR čidlo na jiný pin mikrokontroleru než varianta bez mikrofonu. Konkrétně na pin IO19. Na tomto pinu bohužel není možné zprovoznit probouzení mikrokontroleru ze spánku, a tak je tento modul v tomto případě vhodný jen pro napájení z trvalého zdroje.

Zapouzdření do krabičky si každý zpracuje podle svých možností a plánovaného umístění.

Připojíme desku USB kabelem do počítače a nainstalujeme ovladače USB převodníku CP2102. Jak na to si můžete přešít v článku o zapojení ovladače převodníku USB.

Software a programování Arduino

Programovat budeme ve vývojovém prostředí Arduino IDE. Jak jsme psali, tato varianta neumožňuje PIR čidlem probouzet mikrokontroler a tak použijeme testování signálu z PIR čidla za běhu programu.

Budeme potřebovat podporu pro vývojové desky ESP32 pro Arduino, knihovnu ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays od ThingPulse a knihovnu arduino-base64.

Vytvoříme nový projekt a pojmenujeme ho např. fotopast. Knihovnu arduino-base64 rozbalíme a nakopírujeme soubory Base64.h a Base64.cpp do stejné složky se souborem projektu. Ve stejné složce vytvoříme soubor wifikeys.h a uložíme do něho následující dva řádky:

const char *ssid = "nazev_vasi_wifi_site";
const char *password = "heslo_k_wifi_siti";

 Tím je příprava na samotné programování hotová. Nyní musíme na straně Googlu vytvořit skript, který nám přijme data obrázku z pasti a uloží ho na Google disk.

Přejdeme na stránku https://script.google.com/home a přihlásíme se do Google účtu. Potom vytvoříme nový skript klepnutím na tlačítko Nový projekt. Klepneme na název projektu, který je nyní automaticky pojmenován jako „Projekt bez názvu“ a pojmenujeme ho jako např. „Fotopast“.

V poli pro zadávání kódu vše smažeme a vložíme následující kód:

function doPost(e) { // Funkce google scriptu prijimajici data metodou HTTPS POST
 var data = Utilities.base64Decode(e.parameters.data); // Dekoduje prichozi data
 var timeZone = Session.getScriptTimeZone(); // Nastavi se casove pasmo
 var nazevSouboru = Utilities.formatDate(new Date(), timeZone, "yyyyMMdd_HHmmss")+".jpg"; // Sestavi se nazev souboru
 var blob = Utilities.newBlob(data, e.parameters.mimetype, nazevSouboru ); // Vytvori se soubor obrazku
 
 // Ulozi obrazek na Google Disk
 var folder, folders = DriveApp.getFoldersByName("Fotopast"); // Nazev slozky, do ktere se budou obrazky ukladat
 if (folders.hasNext()) { // Pokud slozka existuje
	folder = folders.next(); // Pouzije se existujici slozka
 } else { // Pokud slozka neexistuje
	folder = DriveApp.createFolder("Fotopast"); // Slozka se vytvori
 }
 var file = folder.createFile(blob); // Ulozi obrazek do slozky
 return ContentService.createTextOutput('Ulozeno') // Vrati odesilateli text "Ulozeno"
}

Uložíme! Potom klikneme vpravo nahoře na tlačítko „Implementovat“ a vybereme možnost „Nová implementace“. Jako typ implementace vybereme možnost „Webová aplikace“. V rozbalovacím poli „Kdo má přístup“ vybereme položku „Kdokoli“ a klepneme na tlačítko „Implementovat“. Na dalším okně si zkopírujeme „ID implementace“ a uložíme si ho do nějakého textového souboru. Toto ID budeme pak zadávat do kódu v Arduino IDE. Klepneme na tlačítko „Hotovo“ a máme hotovo.

 Do otevřeného souboru projektu v Arduino IDE vložíme následující kód:

#include <WiFiClientSecure.h>
#include <Wire.h>
#include "esp_camera.h"
#include "wifikeys.h"
#include "SSD1306.h"
#include "Base64.h"
 
#define PWDN_GPIO_NUM  	-1
#define RESET_GPIO_NUM 	-1
#define XCLK_GPIO_NUM  	4
#define SIOD_GPIO_NUM  	18
#define SIOC_GPIO_NUM  	23
 
#define Y9_GPIO_NUM   	36
#define Y8_GPIO_NUM   	37
#define Y7_GPIO_NUM   	38
#define Y6_GPIO_NUM   	39
#define Y5_GPIO_NUM   	35
#define Y4_GPIO_NUM   	14
#define Y3_GPIO_NUM   	13
#define Y2_GPIO_NUM   	34
#define VSYNC_GPIO_NUM 	5
#define HREF_GPIO_NUM  	27
#define PCLK_GPIO_NUM  	25
 
#define I2C_SDA     	21
#define I2C_SCL     	22
 
#define SSD1306_MODE_TYPE  0  // 0 : GEOMETRY_128_64 // 1: GEOMETRY_128_32
#define SSD1306_ADDRESS 	0x3c
 
#define AS312_PIN    	19
 
// Promenne pro pouzite při odesilani dat na server
const char* myDomain = "script.google.com";
String myScript = "/macros/s/xxxxxxxxxxx/exec";	//Sem se místo xxx vlozi kod google skriptu
String myFilename = "filename=capture.jpg";
String mimeType = "&mimetype=image/jpeg";
String myImage = "&data=";
 
int waitingTime = 30000; // Doba pro odeslani obrazku na server, pokud bude pomale pripojeni, lze v pripade problemu s prenosem zvetsit
 
SSD1306 oled(SSD1306_ADDRESS, I2C_SDA, I2C_SCL, (OLEDDISPLAY_GEOMETRY)SSD1306_MODE_TYPE);
 
bool deviceProbe(uint8_t addr){ // Testuje, zda je pritomno I2C zarizeni na dane adrese
 Wire.beginTransmission(addr);
 return Wire.endTransmission() == 0;
}
 
bool setupDisplay(){ // Nastaveni displeje
 if (!deviceProbe(SSD1306_ADDRESS))return false;
 oled.init();
 return true;
}
 
bool setupCamera(){ // Nastaveni kamery
 camera_config_t config;
 
 config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
 config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
 config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
 config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
 config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
 config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
 config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
 config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
 config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
 config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
 config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
 config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
 config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
 config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
 config.xclk_freq_hz = 20000000;
 config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
 
 if (psramFound()) {
 	config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
 	config.jpeg_quality = 10;
 	config.fb_count = 2;
 } else {
 	config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
 	config.jpeg_quality = 12;
 	config.fb_count = 1;
 }
 
 pinMode(13, INPUT_PULLUP);
 pinMode(14, INPUT_PULLUP);
 
 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err != ESP_OK) {
 	Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x\n", err);
 	return false;
 }
 
 sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();
 if (s->id.PID == OV3660_PID) {
 	s->set_vflip(s, 1);
 	s->set_brightness(s, 1);
 	s->set_saturation(s, -2);
 }
 
 s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
 
 s->set_vflip(s, 1);
 s->set_hmirror(s, 1);
 
 return true;
}
 
void setupNetwork(){ // Nastaveni a pripojeni k WiFi
 Serial.println("Connecting to WiFi...");
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 	delay(500);
 	Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
}
 
bool saveCapturedImage() { // Vyfoceni a odeslani obrazku na server
 Serial.println("Connect to " + String(myDomain));
 WiFiClientSecure client;
 
 if (client.connect(myDomain, 443)) {
	Serial.println("Connection successful");
	
	camera_fb_t * fb = NULL;
	fb = esp_camera_fb_get(); 
	if(!fb) {
 	Serial.println("Camera capture failed");
 	return false;
	}
 
	char *input = (char *)fb->buf;
	char output[base64_enc_len(3)];
	String imageFile = "";
	for (int i=0;i<fb->len;i++) {
 	base64_encode(output, (input++), 3);
 	if (i%3==0) imageFile += urlencode(String(output));
	}
	String Data = myFilename+mimeType+myImage;
	
	esp_camera_fb_return(fb);
	
	Serial.println("Send a captured image to Google Drive.");
	
	client.println("POST " + myScript + " HTTP/1.1");
	client.println("Host: " + String(myDomain));
	client.println("Content-Length: " + String(Data.length()+imageFile.length()));
	client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
	client.println();
	
	client.print(Data);
	int Index;
	for (Index = 0; Index < imageFile.length(); Index = Index+1000) {
 	client.print(imageFile.substring(Index, Index+1000));
	}
	
	Serial.println("Waiting for response.");
	long int StartTime=millis();
	while (!client.available()) {
 	Serial.print(".");
 	delay(100);
 	if ((StartTime+waitingTime) < millis()) {
  	Serial.println();
  	Serial.println("No response.");
  	//If you have no response, maybe need a greater value of waitingTime
  	break;
 	}
	}
	Serial.println(); 

	if (client.find("302")){
  	Serial.println("Data send OK.");
	}else{
 	Serial.println("Data send FAIL!");
 	return false;
	}
 } else {   	
	 Serial.println("Connected to " + String(myDomain) + " failed.");
 }
 client.stop();
 
 return true;
}
 
// Prevod binarniho obrazku na textovou variantu pro posilani na webove stranky
//https://github.com/zenmanenergy/ESP8266-Arduino-Examples/
String urlencode(String str){
 String encodedString="";
 char c;
 char code0;
 char code1;
 char code2;
 for (int i =0; i < str.length(); i++){
	c=str.charAt(i);
	if (c == ' '){
 	encodedString+= '+';
	} else if (isalnum(c)){
 	encodedString+=c;
	} else{
 	code1=(c & 0xf)+'0';
 	if ((c & 0xf) >9){
   code1=(c & 0xf) - 10 + 'A';
	 }
 	c=(c>>4)&0xf;
 	code0=c+'0';
 	if (c > 9){
   code0=c - 10 + 'A';
 	}
 	code2='\0';
 	encodedString+='%';
 	encodedString+=code0;
 	encodedString+=code1;
 	//encodedString+=code2;
	}
	yield();
 }
 return encodedString;
}
 
void displayText(String text, int d){ // Zobrazeni textu na displeji
 int len = text.length();
 oled.clear();
 oled.drawString( oled.getWidth() / 2, oled.getHeight() / 2 - len, text);
 oled.display();
 
 if (d > 0){
	 delay(d);
	 oled.clear();
	 oled.display();
 }
}
 
void setup(){
 Serial.begin(115200);
 Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
 
 bool statusd, statusc;
 statusd = setupDisplay(); // Nastaveni displeje
 Serial.print("setupDisplay status "); (statusd)? Serial.println("OK") : Serial.println("Fail");
 
 statusc = setupCamera(); // Nastaveni kamery
 Serial.print("setupCamera status "); (statusc)? Serial.println("OK") : Serial.println("Fail");
 
 if (!statusd || !statusc) { // Pokud se vyskytla chyba v nastaveni, zrestartuje se ESP32
	 Serial.println("Initializing error, restarting...");
 	delay(10000); esp_restart();
 }
 
 oled.setFont(ArialMT_Plain_16);
 oled.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
 
 displayText("Starting...", 0);
 
 setupNetwork(); // Nastaveni a pripojeni k WiFi
 
 Serial.println("Ready...");
 displayText("Ready...", 1000);
}
 
void loop(){	
 if(digitalRead(AS312_PIN)){ // Pokud je detekovan pohyb
	 Serial.println("Camera capture and send...");
	 displayText("Capture and send", 0);
	
  // Odesle se obrazek na Google
  if (saveCapturedImage()){ // Pokud odeslani obrazku probehlo v poradku
 	 displayText("Send OK", 1000);
	 }else{
 	 displayText("Send FAIL!", 1000);
	 }
 }
}

V menu NástrojeVývojová deska vybereme ESP32 ArduinoESP32 Wrover Module a v NástrojePort vybereme sériový port, na který se nám nainstaloval USB převodník desky. Např. COM3.

Klepnutím na tlačítko se šipkou doprava – Nahrát se provede kompilace programu a pokud proběhla bez chyb dojde k nahrání programu do desky.

Pokud vše proběhlo bez problémů, tak by deska měla po detekování pohybu PIR čidlem vyfotit obrázek a poslat jej na Google disk.

Zda vše probíhá v pořádku lze sledovat na sériové konzoli a na displeji. Na displeji se však nezobrazují všechny informace jako v sériové konzoli, ale pouze základní informace – Startuji, Připraven, Vyfoceno a posílám, Posláno/Neposláno.

Jak si někteří mohli povšimnout, tak se v textu nikde nepíše o provozu v noci. Jelikož vývojová deska nedisponuje žádným infračerveným přisvěcováním, je nutné pro noční provoz toto přisvěcování přidat zvlášť.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

10 komentářů

  1. Dobrý den, odpověď na Vaši otázku naleznete hned v první větě: Rozhodli jsme se postavit jednoduchou online fotopast, která na signál z PIR čidla pořídí fotku a tu následně pošle přes WiFi na Google disk.

 1. Dobrý den, mohl bych se zeptat?? píše mi to že má problém s tím že WiFi.begin (ssid, password); není deklarováno. Je to možné?

 2. Dobrý den
  mám problém při nahrávání mi píše chybu
  base64_enc_len‘ was not declared in this scope
  nějaký nápad třeba jiná knihovna nebo tak něco ?

   1. Ano a soubor wifikeys.h s vyplněnými řádky podle návodu. A soubory jsou stažené z arduino stránek myslím ty base.

    1. Dobrý den, možná se bude jednat o novou nekompatibilní verzi knihovny. Zašleme Vám do mailu soubory Base64.h a Base64.cpp, se kterými jsme článek psali.

 3. už nechci rušit ale jak se mohu zbavit tohoto (prosím o stručnou ukázku nebo video). Děkuji VH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PRO ZAČÁTEČNÍKY

Jak vyrobit Arduino robota

Provedeme tě oblastní robotiky – z čeho se robot skládá, z čeho si můžeš vybírat, jak se ovládá a jak si usnadnit výběr.

Číst více

Nejčtenější články